Van 4 oktober tot en met 10 november 2016 organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de vijfde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.-

Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en het recht om beroep aan te tekenen in milieuaangelegenheden. Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten.

Het federale rapport gecoördineerd door de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vindt u op www.consult-leefmilieu.be.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng !

De rapporten van de drie gewestelijke milieuadministraties kan u raadplegen via:-

Meer info over het Verdrag van Aarhus: www.aarhus.be