Elk jaar worden er in België ongeveer 60.000 nieuwe patiënten getroffen door kanker. Velen onder ons zullen vroeg of laat, van ver of van dichtbij, te maken krijgen met deze ziekte. Vele families worden dan ook getroffen door het lijden van een naaste en krijgen te kampen met psychologische, financiële en/ of organisatorische moeilijkheden die het gevolg zijn van kanker. Kanker betekent een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid.
 

HET KANKERPLAN

Het kankerplan is dus een menselijke, maatschappelijke en uiteraard ook politieke prioriteit. Het werd op 10 maart 2008 door de Minister van Volksgezondheid gelanceerd en is een actieplan op lange termijn dat alle aspecten van de strijd tegen deze ziekte integreert. Het richt zich op de ondersteuning van zowel artsen als patiënten en hun familie, en meer algemeen op de ondersteuning van iedereen die dagelijks met kanker te maken krijgt. De lancering van het kankerplan is vooraf gegaan door verschillende voorbereidingswerken, debatten en ontmoetingen.

Het kankerplan bestaat uit 35 acties die overeenkomen met evenveel domeinen waarbinnen projecten (proefprojecten en onderzoeksprojecten) en realisaties op het terrein worden uitgewerkt. De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor het opzetten en opvolgen van 15 acties.

Het Kankercentrum is actief sinds 1 september 2008 en richt zich op de volgende, 3 belangrijke opdrachten:

  • het kankerbeleid in België opvolgen en evalueren
  • nieuwe strategieën voorstellen voor het kankerbeleid
  • optreden als een wetenschappelijk adviesorgaan in het kader van het kankerbeleid.

Het Kankercentrum  maakt op regelmatige basis een stand van zaken die u op hun website kan terug vinden. 

Meer weten