Herziening van bepaalde criteria (Ca, Mg, Se, chloriden en sulfaten) bij de beoordeling van vergunningsaanvragen om de bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" te gebruiken op de etikettering van natuurlijk mineraalwater en bronwater (HGR 8894) (februari 2015)