Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden: Ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan van de Belgische kustwateren voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)