Het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) organiseert tweemaal per jaar een stakeholder’s dialogue (SHD) met de verschillende Belgische maatschappelijke actoren. Deze dialoog is een uitwisselingsplatform tussen de federale overheid en de gewesten met de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, NGO's en vakbonden. De doelstelling is om voor elk nieuw Europees voorzitterschap (beurtrol elke 6 maanden) informatie uit te wisselen met de stakeholders over prioritaire Europese en multilaterale dossiers, evenals over bepaalde dossiers uit de actualiteit.

Het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) hield zijn 28ste Stakeholder’s dialogue op 6 juli 2017.

Tijdens de beginsessie kwam er een kort overzicht van :

De tweede sessie ging specifiek over de ‘Sustainable Development Goals 2030’ en hun direct en indirecte linken met leefmilieu :

Er werd dieper ingegaan op 5 ‘leefmilieu’ SDG’s. Een lid van de administratie leidde de SDG in, gevolgd door commentaar van een stakeholder.

SDG 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen  
Sofie Bouteligier (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - OVAM)
Vanessa Biebel (Verbond van Belgische Ondernemingen)

SDG 11 : Duurzame steden
Anne Saudmont (Leefmilieu Brussel
Piet Van Meerbeek (Stadsbeweging voor Brussel - BRAL)

SDG 6 : Water
Catherine Latour (Service public de Wallonie)
Lydie Gaudier (CEPAG/FGTB Wallonne)

SDG 15 : Biodiversiteit op land
Hendrik Segers (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)
Christian Hick (Fédération Wallonne de l’Agriculture)

Aangevuld met informatie over andere linken met de SDG’s :

  • Linken tussen gezondheid en de andere SDG’s door Fabrice Thielen en Isabel De Boosere (Cel leefmilieu-gezondheid – FOD VVVL)
  • Linken tussen klimaat en de andere SDG’s door Peter Wittoeck(FOD VVVL) en Griet Verstraeten (Departement Omgeving Vlaanderen)/Claire Collin (FOD VVVL)

Het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) hield zijn 27e Stakeholder’s dialogue op 24 januari 2017.

Tijdens de beginsessie kwam er een overzicht van :

De tweede sessie gaf een stand van zaken van de belangrijkste actuele dossiers :

De laatste sessie was de ideale gelegenheid om van gedachten te wisselen over het onderzoek naar de uitvoering van de milieuwetgeving, de Environmental Implementation Review (EIR),  (uitgevoerd door de Europese Commissie) en over de organisatie van de "Nationale Dialoog" aanbevolen door de Europese Commissie naar aanleiding van de EIR.