Algemeen advies betreffende het vitamine K2-gehalte in voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen (HGR 9388) (maart 2017)

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende de maximale vitamine K2-concentratie in voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen en betreffende een op de etikettering van  verrijkte voedingsmiddelen te voorziene waarschuwing over vitamine K2.