Als werkgever speel je een belangrijke rol bij het behouden en versterken van de veerkracht van je hulpverleners door te zorgen voor een gezonde werkcultuur.

Dankzij een gezonde werkcultuur zijn veel klachten te voorkomen en wordt de kans op negatieve consequenties van schokkende gebeurtenissen verkleind.

Dit houdt onder meer in dat je hulpverleners in eerste instantie goed getraind worden, maar ook dat er binnen de organisatie aandacht is voor gezondheidsbeleid en een goed incident management met vooraf duidelijk vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden van de zorgverleners. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevenden.

Een ander aspect is de organisatie van collegiale ondersteuning. Deze is goed toegankelijk en biedt, indien nodig, een laagdrempelige toegang tot professionele zorg. De collegiale context biedt de mogelijkheid om ondersteuning te laten plaatsvinden zonder oordeel, commentaar of kritiek en juist met openheid, begrip en steun. Aspecten die bij de verwerking van groot belang zijn. Als werkgever dien je dit in te bedden in de dagelijkste gang van zaken binnen de organisatie.