De eerste internationale Oceanenconferentie sloot onlangs haar databank van vrijwillige engagementen ter bescherming van de oceanen af met 1393 engagementen. België registreerde in totaal 35 projecten, vanuit verschillende overheden en organisaties. Daarmee behoort ons land tot de kopgroep van de deelnemende landen.

De internationale gemeenschap nam de Call for Action (https://oceanconference.un.org/callforaction) aan waarin staatshoofden en ministers de targets van de Oceanendoelstelling (rond onder andere marien zwerfvuil en oceaanverzuring) verder uitwerken en concrete actie voorstellen.

België stelde zijn Verklaring over Mariene Reservaten voor, samen met partnerlanden Belize, Nauru en Portugal. De wetenschap is duidelijk: mariene beschermde gebieden met een hoge bescherming zijn noodzakelijk. Met deze verklaring wil België internationale samenwerking aanmoedigen voor het creëren van mariene reservaten om zo de weerbaarheid van oceanen tegen onder andere klimaatverandering te bevorderen. België zal de verklaring ook blijven promoten op andere oceanenevenementen later dit jaar.

Daarnaast heeft ons land actief deelgenomen aan de conferentie door:

  • het organiseren van een side event met Tonga en World Animal Protection over achtergelaten en verloren visserijgerief (http://www.ghostgear.org/) dat een groot gevaar betekent voor zeedieren;
  • het voorstellen van acties van de verschillende instanties binnen België rond marien afval op een side event van Costa Rica en Indonesië;
  • het deelnemen aan een side event van de Universiteit van Luik (http://labos.ulg.ac.be/mast/projects/global-oxygen-network-go2ne/) en UNESCO-IOC over het verlies van zuurstof in de oceanen
  • het geven van uitleg bij de Vlaamse inzet voor de International Oceanographic Data and Information Exchange (https://www.iode.org/) op een side event van UNESCO-IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission: http://www.ioc-unesco.org/).

Raadpleeg de lijst van 35 Belgische engagementen, op datum van 13 juni 2017.