Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in de materniteiten en Ontwikkelingsgerichte Zorg – couplet care in de neonatale centra:

2 complementaire projecten

Het BFHI werd in 2005 in België onder de vorm van een pilootproject gelanceerd. Het project bood aan een beperkt aantal ziekenhuizen de kans geëvalueerd te worden en een BFHI-label te behalen. Deze oorkonde werd uitgereikt door UNICEF. In 2010 werd het project onder deze vorm stopgezet. Om meer materniteiten te bereiken en hen de tijd en ondersteuning te bieden om te evolueren naar de kwaliteitsnormen van het BFHI-label, werd het opleidingscontract in het leven geroepen. Met dit contract genieten de ziekenhuizen een financiering om hun medisch en verzorgend personeel te vormen in borstvoeding en om moeders hierin te begeleiden volgens de aanbevelingen aangereikt door de WHO/UNICEF. In 2013 werd een clausule ‘opleiding ontwikkelingsgerichte zorg’ aan het contract toegevoegd.

 

Project BFHI

Project ontwikkelingsgerichte zorg

 

Deze twee concepten zijn onlosmakelijk verbonden. In beide projecten staat de zorg voor de pasgeborene en zijn moeder en het verbeteren van de opvang in het gezin centraal. Of de pasgeborenen nu à terme of preterm geboren zijn en/of ze speciale zorgen nodig hebben of niet.

Het kangoeroeën met preterm geboren baby’s in neonatale centra levert vele voordelen op zowel voor de ontwikkeling van de baby als voor de interacties met de ouders en levert voor hen tevens psychische als fysische voordelen. Als gevolg hiervan wordt het huid-op-huidcontact algemeen aangemoedigd, ook meteen na de geboorte.

Het voeden op vraag volgens het slaap-waakritme van de preterm geboren baby sluit aan bij borstvoeding op vraag aanbieden in materniteiten. Het gekoppeld zorgen voor moeder en baby 24/24 u (waar bloedafnames en fototherapie bij de baby in dezelfde kamer van de moeder plaatsvinden) berusten op de principes van ‘couplet care’. De ondersteuning van borstvoeding in neonatale centra komt terug in stap 5 van de BFHI vuistregels: “Uitleggen aan moeders die voor borstvoeding kozen, hoe ze hun baby kunnen aanleggen en hoe ze hun melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als ze gescheiden worden van hun baby of de baby niet aan de borst kan drinken” . Ontwikkelingsgerichte zorg en de BFHI-principes treffen elkaar op verschillende raakvlakken. Alle zorgen bestemd voor de baby’s en hun moeders in deze verschillende settings dienen éénzelfde doel.

 

Evenementen

SAVE the DATES

Studiedagen 2020:

23 april, 11 juni, 9 oktober, 8 december 

 


 

12 november 2019: Uitreiking BFHI certificaten