Het DG Leefmilieu liet onderzoeken hoe het gebruik van gerecycleerde kunststoffen aangetoond kan worden en welke beleidsinitiatieven mogelijk zijn om het gebruik van dit recyclaat aan te moedigen.