Meer en meer patiënten die wachten op een orgaan doen een oproep via sociale media om een donor te vinden die hen bv. een nier wil afstaan.

Kan dit zomaar? Wat zijn de risico’s? Moet dit verboden worden, of is het integendeel beter deze praktijk te gedogen, mits het uitwerken van een aangepast kader?

Op vraag van prof. dr. D. Matthys, voorzitter van de commissie voor medische ethiek van het UZGent, bracht het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hierover zijn advies nr. 72 betreffende de publieke sollicitatie van levende orgaandonatie uit.

 

Het advies is te raadplegen op : www.health.belgium.be/bioeth

Kontaktinformationen

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat