Op maandag 16 oktober is een beslissing gevallen rond de 334 Moorse landschildpadden die vorig jaar in beslag genomen werden door de cel CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de lokale politie van Kortrijk. De invoerder werd veroordeeld voor een gevangenisstraf van 9 maanden en het betalen van 100.000 euro aan schadevergoedingen. De met uitsterven bedreigde dieren waren afkomstig uit het wild in Marokko en werden ingevoerd met het oog op verdere illegale verkoop. Ondertussen zijn de dieren allemaal overleden.

De controle gebeurde op 7 september 2016 naar aanleiding van een klacht door de politie van de zone VLAS van Kortrijk, die de Moorse landschildpadden in een garagebox had gevonden. De beklaagde verklaarde dat hij de schildpadden in Marokko had gekocht van kinderen die ze in het wild hadden gevangen. De 334 schildpadden werden vervoerd in een gewone wagen waardoor het welzijn van de dieren in gevaar was.

De beklaagde werd schuldig bevonden aan het invoeren in de Europese Unie van dieren die door CITES beschermd worden, en aan het vervoeren en commercialiseren van deze dieren binnen de Europese Unie zonder de nodige CITES vergunningen en certificaten. Hij werd ook schuldig bevonden aan het in gevaar brengen van het welzijn van de dieren; het verblijf van de dieren voldeed immers niet aan hun natuurlijke gedragsbehoeften. De dieren zijn na enkele maanden overleden aan verschillende infecties die ze opliepen tijdens het transport en door het slechte verblijf.

Naast de gevangenisstraf werd een geldboete van 600 euro opgelegd en werden twee schadevergoedingen toegekend door de rechtbank. De dienst CITES had zich namelijk burgerlijke partij gesteld voor 15.000 euro aan gemaakte kosten om de dieren alsnog terug te sturen naar hun land van herkomst. Doordat alle dieren enkele weken later allemaal ziek waren geworden, was dit echter niet meer mogelijk. Ook de vereniging SOS Reptiel, die de schildpadden opving, had zich burgerlijke partij gesteld, voor 85.000 euro onderhoudskosten. Beide bedragen werden toegekend.

De Moorse landschildpad (Testudo graeca) wordt beschermd door de CITES Conventie (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Dit betekent dat ze enkel mag worden ingevoerd met een uitvoervergunning van het land van herkomst en een Belgische invoervergunning. Schildpadden afkomstig uit het wild mogen trouwens niet verkocht worden in België; enkel dieren die in België of in de EU gekweekt worden en die gechipt zijn, verkrijgen een CITES Europees certificaat voor verkoop. Meer informatie op www.citesinbelgie.be.