Binnenluchtkwaliteit in België (HGR 8794) (september 2017)  - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid onderzoekt de Belgische Hoge Gezondheidsraad nationale gegevens over de binnenluchtkwaliteit in privéwoningen en openbare gebouwen en de mogelijke impact op de gezondheid van de bewoners. De Hoge Gezondheidsraad erkent dat er behoefte is aan nationale, geharmoniseerde gegevens over de binnenluchtkwaliteit en formuleert algemene en specifieke aanbevelingen voor onderzoek, alsook voor het beleid en de uitvoering daarvan.

Persbericht
Lucht geven aan binnenluchtkwaliteit in België