We gebruiken ze elke dag: cosmetica verpakt in plastic. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat een lege fles in de oceaan kan terechtkomen, in microdeeltjes uiteenvalt en uiteindelijk ingeslikt wordt door gulzige dieren zoals de Noordse stormvogel. Nochtans is de Noordse stormvogel daar jammer genoeg een perfect voorbeeld van.

Wat en hoe we produceren en verbruiken, kan de vervuiling verhogen en de biodiversiteit bedreigen.

#BeBiodiversity
www.bebiodiversity.be