taaltest voor buitenlandse dierenartsen

Ministers Maggie De Block en Denis Ducarme hebben groen licht gegeven om een nieuwe erkenningsvoorwaarde voor buitenlandse dierenartsen toe te voegen. Vanaf 24 februari 2018 moeten buitenlandse dierenartsen die in België erkend willen worden, ten minste beschikken over taalniveau B1 (Europees referentiekader) voor één van de drie landstalen.

Daarvoor moeten ze in staat zijn om:

  1. werkgerelateerde teksten en de hoofdpunten van een gesprek te begrijpen;
  2. onvoorbereid deel te nemen aan een gesprek over onderwerpen uit het dagelijks leven (werk, actualiteit, familie, hobby’s …); 
  3. eenvoudige, samenhangende teksten te schrijven over vertrouwde en werkgerelateerde onderwerpen.

Erkenningsvoorwaarden voor dierenartsen


Om te mogen werken in opdracht van de overheid, moeten de dierenartsen beschikken over een talenkennis van niveau B1, én moeten ze voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • ingeschreven zijn op de lijst van dierenartsen of in het speciaal register van de orde;
  • geen intrekking van hun erkenning in de 5 jaar vóór de aanvraag  opgelopen hebben, noch zich in een periode van schorsing van hun erkenning bevinden;
  • over een e-mailadres beschikken;
  • de eed hebben afgelegd bij het hoofd van de veterinaire diensten van de FOD of bij zijn afgevaardigde.

Meer info over de erkenning van dierenartsen: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierengezondheid/uitoefening-van-de-diergeneeskunde