Eu logos

2018: Bescherming van de gezondheid van werknemers 

Datum: 01 Oktober 2018
Tijdstip: 9:00 – 18:30
Locatie: Zaal Storck, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel

De tweede editie van de ‘Nano in België’ workshop had plaats op 1 oktober 2018. Deze uitgave werd georganiseerd door het Belgische EU-OSHA Focal point in het kader van de 2018-19 campagne: “Gezonde werkplaatsen beheren gevaarlijke stoffen”. Het doel van deze campagne is het bewust zijn van de risico’s van chemicaliën in de werkplaats te verhogen en een cultuur van preventie te bevorderen. Binnen het grote gamma aan chemicaliën vormen nanomaterialen een snel uitbreidende groep met specifieke eigenschappen. Daarom werd dit thema gelinkt met de stand van zaken omtrent nationale en Europese regelgeving, en de bevindingen van verschillende Belgische onderzoeksprojecten (door middel van presentaties), hetgeen zorgde voor een zeer interessante agenda voor de tweede Nano in België’ workshop.

De verschillende belanghebbenden toonden veel interesse in dit gratis evenement. Meer dan 100 deelnemers vanuit de verschillende universiteiten, de industrie en de overheden waren aanwezig.

Organiserend comité:

Voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

  • Dr. Agnieszka Dobrak – Van Berlo
  • Dr. Carine Gorrebeeck
  • Mr. Benjamin Delcourt

Voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

  • Dr. Linda Wouters
  • Ms. Greet Van Meulder
  • Mr. Frank Dehasque

Voor de FOD Economie, K.M.O. en Middenstand:

  • Dr. Ir. Jasmine Pétry
  • Dr. Ir. Miruna Dobre
  • Dr. Noham Sebaihi

Contact: nanoevents@environment.belgium.be