In zijn activiteitenverslag 2017 geeft het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding een overzicht van een aantal grote realisaties binnen zijn uitgebreid bevoegdheidsdomein. Het verslag staat ook stil bij een aantal innovatieve projecten en bij de optimalisering van de interne processen.

De experten van DG Dier, Plant en Voeding hebben zich in 2017 beziggehouden met de meest uiteenlopende dossiers: glyfosaat, genetisch gemodificeerde organismen, bestrijdingsprogramma’s voor besmettelijke veeziekten, acrylamide, de e-sigaret, maar ook onderwerpen die minder in de spotlights staan zoals plantenziekten.

Bovendien werd forse vooruitgang geboekt in een aantal overkoepelende dossiers:

  • nieuwe samenwerkingsverbanden voor een betere monitoring van de e-commerce
  • verdere digitalisering van de dienstverlening aan burgers en stakeholders
  • voorbereiding van de overdracht van het boekhoudkundig beheer van het grondstoffen- en plantenfonds (van FAVV naar DG Dier, Plant en Voeding)

Het activiteitenverslag 2017 is een mooie staalkaart van de realisaties van DG Dier, Plant en Voeding, en geeft een idee van zijn uitgebreide waaier aan bevoegdheden.

Ontdek het nieuwe activiteitenverslag