Achtung: dieses Event ist schon vorbei. Sie können sich nicht mehr anmelden.

Gaan zeevogels en windmolens samen? Zijn vervuilende stoffen een probleem in onze Noordzee? Groeien er oesters in de grindbedden?

Dit en nog véél meer werd de voorbije jaren onderzocht, om zo een beeld te krijgen van de huidige toestand van het marien milieu en de mogelijke problemen. Op deze studiedag krijg je een overzicht van alle nieuwe onderzoeksresultaten.

Deze nieuwe gegevens werden verzameld in het kader van de kaderrichtlijn Mariene Strategie die alle Europese landen verplicht om in 2018 een rapport te publiceren over de toestand van hun zee. Bovendien moeten de definitie van goede milieutoestand en de milieudoelen afgestemd worden met de nieuw verworven wetenschappelijke kennis en de bijkomende richtlijnen van de Europese Commissie.

De studiedag wordt aangeboden als een inleiding tot, en kennismaking met, de nieuwe ontwerprapporten voor de Belgische Mariene Strategie. Van 15 mei tot 15 juli vindt er een openbare raadpleging plaats over die rapporten (via www.consult-leefmilieu.be).

Programma 

10u00   

| Verwelkoming door moderator Kathy Belpaeme

| Inleiding en doelstelling van de dag: Wat brengt de Mariene Strategie ons?

| Nieuwe onderzoeksrapporten over de Belgische mariene wateren: Hoe zijn deze tot stand gekomen?

| Algemeen overzicht: In vogelvlucht de monitoringsresultaten voor alle elementen van de strategie.

| Focus op biodiversiteit: Hoe staat het met het dierenleven in zachte en op harde substraten en met de zeevogels?

| Vraagstelling

11u15

| Koffiepauze

11u45

| Wat is de huidige mate van verstoring? Een toelichting over zeebodemintegriteit, hydrografische condities, eutrofiëring en vervuilende stoffen.

| Vraagstelling

| Natura 2000 en de relatie met de Mariene Strategie

| Afronding: Hoe gaan we verder en wat kunnen jullie doen?  

13u00

| Broodjeslunch
 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via deze link of via het nummer 0471/783053 tot uiterlijk 17 mei.

Er is een veiligheidscontrole om toegang te krijgen tot de marinebasis. Hiervoor zijn wij verplicht uw identiteitskaartnummer te vragen. Omdat deze controle aan de ingang van de basis wel wat tijd in beslag kan nemen, is het aangewezen tijdig aanwezig te zijn. Zo mis je niets van het evenement.

OPGELET: enkele voordrachten worden in het Frans gegeven (er is geen vertaling voorzien).


Wegbeschrijving

Locatie: Belgian-Netherlands Naval Mine Warfare School, gebouw blok R, 3e en 23ste Linieregimentsplein, 8400 Oostende.

De locatie is eenvoudig te bereiken via fiets en openbaar vervoer: vanaf het station en de tramhalte is het slechts 5 minuten wandelen. Indien u met de wagen komt vindt u de routebeschrijving in volgende link: www.eguermin.org/welcome/misc/directions-nmw-coe
Op de marinebasis is parking voorzien. Wij herinneren u er graag aan dat het doorgeven van uw nummerplaat verplicht is indien u gebruik wenst te maken van deze parking.

Gelieve deze uitnodiging te verspreiden naar alle mogelijk geïnteresseerden in uw netwerk.