Achtung: dieses Event ist schon vorbei. Sie können sich nicht mehr anmelden.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  organiseert samen met andere federale overheden op 17 mei 2018 een ontmoeting over de  implementatie van de sectorale productreglementering in de e-handel.

Wanneer en waar: 17 mei 2018, van 13:30 tot 17:00, Brussel, Victor Hortaplein, 40, zaal Bara 01C

De FOD Volksgezondheid nodigt niet enkel sectorale federaties uit, maar ook organisaties en federaties die de e-handel  vertegenwoordigen. Ook de FOD Economie, het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen nemen deel aan deze meeting.  

De online verkoop van zowel fysieke als digitale producten neemt immers steeds meer toe. Terzelfdertijd zorgt de e-handel voor uitdagingen op vlak van bescherming van de gezondheid en het milieu. Zo worden er ook gevaarlijke producten online verkocht en producten die niet conform de wettelijke vereisten zijn.  Dit kan op termijn het concurrentieel vermogen van conforme ondernemingen ondermijnen, extra kosten creëren van markttoezicht en de gezondheid en het milieu in gevaar brengen. De eerste ontmoeting heeft als doel de sector van de e-handel beter te leren kennen, wederzijdse verwachtingen uit te wisselen en de basis te leggen voor een toekomstige samenwerking.

Programma