In 2011 werd een sectoraal akkoord ondertekend tussen de houtsector en de Minister van Klimaat en Energie met als doel het aanbod van milieuvriendelijke houtproducten te verruimen en klanten bij aankoop te sensibiliseren over het belang van duurzaam hout. Het akkoord loopt tot 2018 en marktonderzoek moet de vooruitgang van de aangegane verbintenissen opvolgen.

Bij een eerste marktonderzoek over het jaar 2012 werden veruit alle verwachtingen overstegen. Gezaagd hout en plaatmateriaal (= primaire houtproducten)  van duurzame oorsprong maakten reeds 40,5% van de markt uit, wat al meer was dan de vooropgestelde 35% tegen eind 2018.

Het huidige sectoraal akkoord loopt ten einde en de federale overheid wenst het akkoord te hernieuwen.  In deze context heeft het deze tweede marktstudie laten uitvoeren. De studie toont aan dat het aandeel gecertificeerde primaire houtproducten op de Belgische markt in 2016 verder gestegen was tot 59,5%.  Ze bevat ook (verkennend) onderzoek naar gecertificeerd hout bij secundaire houtproducten (o.a. meubels, paletten, ramen) en papier en karton. Verder werden ook de herkomst en de evolutie van gecertificeerde houtproducten onderzocht en is een voorstel gedaan voor een toekomstige rapportering van het aandeel gecertificeerde houtproducten.