22 september was Wereld Neushoorn Dag. Neushoorns worden door stropers gedood omwille van hun hoorn waaraan tal van geneeskrachtige eigenschappen worden toegeschreven en die ook als afrodisiacum wordt gebruikt. De neushoorn behoort samen met de leeuw, de luipaard, de olifant en de buffel tot de «  Big Five », de 5 krachtigste zoogdieren van Afrika. De dodentol van de wildstroperij is ook het hoogst onder de neushoorns. Alle neushoornsoorten zijn beschermd door de CITES-Conventie over de handel in bedreigde soorten. Al meer dan veertig jaar verbiedt de Conventie de handel in neushoornhoorn.

In België staat het team van inspecteurs van de FOD Volksgezondheid in voor de controle op de handel in bedreigde soorten. Sinds de oprichting van de cel, een jaar geleden, werden er 4 dossiers over hoorns van neushoorns behandeld. Er werd ook een dossier geopend in verband met het bezit van een neushoornpoot en andere opgezette CITES-specimens. Bij 3 van de 4 dossiers over hoorns (2 afkomstig van de witte neushoorn en 1 van de zwarte neushoorn, twee Afrikaanse soorten) werd een proces-verbaal van overtreding opgesteld. Ze werden voorgelegd aan de bevoegde parketten voor een gerechtelijk onderzoek. Het vierde dossier is nog in behandeling. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor het bezit van de poot die in beslag werd genomen door de inspecteurs, gevolgd door een administratieve boete.

Als je een hoorn van een neushoorn bezit, willen we er op wijzen dat die in geen geval verhandelbaar is (enkel als je een CITES-certificaat hebt), zelfs al is die zeer oud en heb je die bijvoorbeeld geërfd van je grootouders. Om een hoorn van een neushoorn te kunnen verhandelen moet die immers gedekt zijn door een CITES-certificaat. Het Belgische CITES-beheersorgaan levert echter geen certificaten meer af voor dit soort specimen.

Voor meer informatie aarzel niet contact op te nemen met het CITES-beheersorgaan per telefoon :+32 (0)2 524.97.97 of per mail (cites@milieu.belgie.be).

Elke verhandeling van een hoorn van een neushoorn zonder certificaat voedt rechtstreeks de zwarte markt en is strafbaar.

Voor meer info over de strijd tegen de wildstroperij van neushoorns, zie www.bebiodiversity.be