Het lang aangekondigde verbod op synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen voor particulieren werd op 26 september in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen bevatten een chemisch aangemaakte werkzame stof. Op basis van dit nieuwe besluit kunnen alleen onkruidbestrijdingsmiddelen met een laag risico of die een werkzame stof van natuurlijke oorsprong bevatten nog verkocht worden aan en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers.

Meststoffen die onkruidbestrijdingsmiddelen bevatten vallen ook onder dat besluit. Producten tegen mossen en korstmossen blijven evenwel toegelaten.

Het verbod treedt in werking op verschillende datums naargelang het gaat om producten die werken tegen alle onkruiden (totaalherbiciden, hoofdzakelijk op basis van glyfosaat) of tegen specifieke onkruiden (selectieve herbiciden, hoofdzakelijk voor gebruik in gazons):

  1. 6 oktober 2018: verbod op de aankoop en het gebruik van alle synthetische totaalherbiciden;
  2. 1 januari 2019: verbod op de aankoop van synthetische selectieve herbiciden;
  3. 1 januari 2020: verbod op het gebruik van synthetische selectieve herbiciden.

Op Fytoweb vindt u meer informatie over het verbod en een lijst van betrokken middelen.