Dirk Ramaekers

Voorzitter van het Directiecomité  — Dirk Ramaekers specialiseerde in de algemene inwendige geneeskunde, met bijzondere aandacht voor infectiologie, spoedgevallen en intensieve zorgen. Hij doctoreerde in de farmacologie en is al een twintigtal jaar actief in het management en beleid van gezondheidszorg. Daarnaast leidde hij artsen en andere professionals op in evidence-based health care en in leiderschap. Tijdens de Covid-19-pandemie stond hij aan het hoofd van de Task Force Vaccinatie. Sinds 1 oktober 2022 is de heer Ramaekers voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid.
 

Sabine Stordeur

DG Gezondheidszorg — Sabine Stordeur is verpleegkundige en heeft een doctoraat in de volksgezondheidswetenschappen. Ze is gespecialiseerd in ziekenhuishygiëne, epidemiologie en analyse van gezondheidssystemen. In haar academische loopbaan aan de UCLouvain waren haar favoriete onderwerpen leiderschapsvaardigheden, welzijn op het werk en personeelsplanning in de gezondheidssector. In 2007 ging ze werken voor het KCE (Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg), waar ze bijdroeg aan talrijke rapporten over de kwaliteit van de zorg en de organisatie van de gezondheidsdiensten. Daarna werd ze wetenschappelijk programmadirecteur (ad interim). In november 2020 vervoegde ze de Covid-19 Vaccination Task Force als Project Manager. Sinds 1 september 2023 is Sabine Stordeur directeur-generaal van DG Gezondheidszorg.

 

Philippe Mortier

DG Dier, Plant en Voeding  — Philippe Mortier is Doctor in de diergeneeskunde. Na 10 jaar als zelfstandig dierenarts in de provincie Luxemburg werkte hij bij het Instituut voor Veterinaire Expertise. Vervolgens trad hij toe tot de strategische eenheid van het Ministerie van Volksgezondheid en vervolgens tot het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (​FAVV) als directeur Diergezondheid en Veiligheid van dierlijke producten. Sinds 1 januari 2012 is hij directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Directoraat-generaal Dieren, Planten en Voedsel.

 

Pierre Kerkhofs

DG Leefmilieu —  Pierre Kerkhofs behaalde een doctoraat in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik (1986) en werd in 1999 doctor in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling virologie van de NIDO (Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek). In 2004 studeerde hij af aan de Vlerick Leuven Gent Management School in het kader van het Middle Management Programme. Sinds juli 2006 is hij gedelegeerd bestuurder van CODA (het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum) en werkt hij nauw samen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu, het Belgisch Voedselagentschap (FAVV) en de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschappen. Nadat hij in april 2018 als duo-directeur van Sciensano (samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en het CERVA) - aan de slag ging, is hij sinds januari 2019 directeur-generaal van DG Leefmilieu bij de FOD Volksgezondheid.

Jean-Paul Gabrys

DG Gezondheid en Werk​ | Directeur van het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX)  Jean-Paul Gabrys, licentiaat geschiedenis, trad in februari 1988 in dienst bij het Ministerie van Volksgezondheid. De dienst P&O die hem destijds ontving, “verwelkomde hem in de gevangenis”, door zijn toewijzing aan de Administratie van Sociale Geneeskunde, Administratieve Gezondheidsdienst. Na het uitvoeren van verschillende missies binnen deze dienst, overwoog hij begin jaren 2000 om de administratie te verlaten. Hij kon de nodige reorganisaties en moderniseringen die nodig waren om "de klant" centraal te stellen, niet verder doorvoeren.  Maar de politieke autoriteiten werden zich bewust van het essentieel belang van verandering, wat leidde tot de Copernicushervorming waartoe hij zich engageerde. Na verschillende opleidingen werd hij lid van het coördinatiecomité van de Business Process Reengineering, die deze administratie volledig hervormde. Een nieuwe naam verscheen: MEDEX.  Hij nam de leiding hiervan op zich in juli 2014.

 

Carolien Sonck

Directrice van de ondersteunende diensten — Carolien Sonck, licentiaat handelswetenschappen, heeft na enkele jaren in de privésector haar federale carrière gestart in 2007 bij de FOD Budget en Beheerscontrole om het project “FedCom” mee te begeleiden. Dit was een federaal project om de boekhouding van de Staat te moderniseren, waarbij een algemene, budgettaire en analytische boekhouding werd ingevoerd. In 2010 ging ze bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Volksgezondheid aan de slag om dit project verder te implementeren. Sinds 1 november 2020 is zij de Directrice van de ondersteunende diensten waar ze de uitdaging heeft opgenomen om de interne werking van de FOD zo efficiënt mogelijk te organiseren om de verwezenlijking van de missies te optimaliseren.