Achtung: dieses Event ist schon vorbei. Sie können sich nicht mehr anmelden.

Naar een nieuwe strategie na 2020

Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op aarde. Ze is van cruciaal belang voor vele menselijke activiteiten en vervult functies die essentieel zijn voor het overleven van de Planeet, maar ze staat ook constant onder druk. Momenteel vormt het verlies aan biodiversiteit een even grote bedreiging en uitdaging als de klimaatproblematiek.

Net als voor het klimaat zijn er initiatieven op wereldniveau om onze biodiversiteit te behouden. Tijdens de recentste Conferentie der Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit in Sharm-el-Sheikh, werd er beslist om een nieuw ambitieus actieplan te lanceren voor de komende decennia, in lijn met de SDG’s. Dat zal de doelstelling zijn van de Conferentie van Beijing in 2020. Ons land is van plan om zijn bijdrage te leveren op die cruciale top. Het is om die reden dat de FRDO, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een grote conferentie organiseert waarbij experten, beleidsmedewerkers en stakeholders samen met het publiek de acties willen bepalen die we kunnen ondernemen als overheden, organisaties, bedrijven en burgers. Die conferentie zal het orgelpunt vormen van de week van de biodiversiteit in België, die zal plaatsvinden van 18 tot 22 maart.

Praktisch:
De conferentie, ingeleid door federaal minister van leefmilieu en duurzame ontwikkeling,  vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019, van 9.30 tot 16.30 u in de Pachecozaal van de Financietoren te Brussel. Er is simultaanvertaling voorzien. De toegang is gratis - vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, via deze link: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/831/ . De inschrijvingen worden afgesloten op 15 maart. Contact: FRDO mail@frdo-cfdd.be  02/743 31 50