Achtung: dieses Event ist schon vorbei. Sie können sich nicht mehr anmelden.

Infosessie FIC, update wetgeving rond etikettering

Fevia organiseert in samenwerking met het FAVV, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie een infosessie over de Europese verordening 1169/2011, beter gekend onder de afkorting FIC. Deze wetgeving behandelt onder andere de etikettering van voorverpakte levensmiddelen, voedingswaarde-etikettering, oorsprongsvermelding, eerlijke informatiepraktijken evenals de informatie overdracht van niet-voorverpakte levensmiddelen.

Het doel van deze infosessie is om recente ontwikkelingen rond de interpretatie en toepassing van de FIC-verordening voor te stellen. Om deel te nemen aan deze infosessie is het dus verreist kennis te hebben van het FIC-reglement. De volgende thema's staan op de agenda: grafische afbeeldingen van ingrediënten, oorsprongsetikettering, QUID, actielimieten voor kruisbesmetting door allergenen, richtsnoeren bij vermelding "ambachtelijk", belangrijke trends m.b.t. de resultaten van officiële controles, gebruik van checklists van het FAVV, …

Voedingswaarde-etikettering maakt geen deel uit van het programma.

Doelgroep

Deze infosessie is hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven uit de transformatie-sector.

Prijs

Deelname is gratis, behalve voor consultants die €200 exclusief BTW dienen te betalen.

Programma

Zie hieronder.

Simultane vertaling

In ruil voor uw identiteitskaart kan u een headset verkrijgen om de simultane vertaling in het Nederlands te volgen.

Waar inschrijven?

Wilt u hieraan deelnemen? Gelieve u in te schrijven via de volgende link :

https://www.fevia.be/nl/evenement/infosessie-fic-update-wetgeving-rond-etikettering

Deadline = 6 mei 2019