De federale ministers van Volksgezondheid, van Landbouw en van Leefmilieu hebben op 12 april 2019 een toelating verleend voor een veldproef met genetisch gewijzigde mais. De proef vindt plaats in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren.

De proef gaat uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en zal één jaar lopen. Het doel van de onderzoekers is om meer gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van de gewijzigde maïsplanten onder normale groei-stressomstandigheden.

Aan de beslissing van de bevoegde ministers gaat altijd een wettelijk vastgelegde procedure vooraf.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft van 15 januari tot en met 14 februari 2019 een publieksraadpleging over de proef georganiseerd. De resultaten ervan werden verwerkt in een rapport voor de bevoegde ministers.

De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft het aanvraagdossier geëvalueerd en een gunstig advies uitgebracht. Volgens de raad zijn de risico’s van deze kleinschalige veldproef voor de volksgezondheid en het leefmilieu verwaarloosbaar als hij wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het dossier.

Alle informatie over het dossier, met name het rapport van de publieksraadpleging, het advies van de Adviesraad en de toelating van de ministers, is beschikbaar op de website van de FOD.