Het federale Evidence-Based Practice (EBP) Netwerk wordt momenteel volop geoperationaliseerd. Voor de projecten die in het kader van dit netwerk moeten worden uitgevoerd, worden openbare aanbestedingen uitgebracht.

De huidige openbare aanbesteding heeft betrekking op de implementatie van de Belgische richtlijn voor de aanpak van chronische pijn . Dit zal gebeuren d.m.v.

  • de voorbereiding, realisatie en evaluatie van multidisciplinaire vormingen voor zorgverleners en
  • door het informeren van patiënten met chronische pijn.

Deze implementatie moet de nieuwe paradigma's bevatten van Pain Neuroscience Education (zie ‘Explain pain’ van Lorimer Moseley en David Butler).

Er is om twee redenen gekozen voor het onderwerp chronische pijn: de grote impact van chronische pijn op de levenskwaliteit van de bevolking en op de zorgconsumptie, en de aanzienlijke aanpassingen die aan de praktijken zullen nodig zijn voor het opvolgen van de nieuwe theorieën over chronische pijn.

Wenst u meer informatie te krijgen en/of bent u kandidaat voor deze openbare aanbesteding?

U vindt alle benodigde informatie op de website van e-procurement.