Advies 9287

Preliminaire versie van het advies betreffende de kwaliteitsnormen voor weefsels en cellen die bekomen worden uit organen die gepreleveerd werden met het oog op transplantatie maar die niet gebruikt worden voor transplantatie