FBDG

Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen - 2019

In overleg met de bevoegde autoriteiten van het land, heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies uitgewerkt over de prioriteiten met betrekking tot voedselkeuzes die effectief kunnen bijdragen tot het behoud en de promotie van een goede gezondheid. De aanbevelingen die in dit nieuwe 'FBDG'-advies worden geformuleerd, gelden voor de volwassen bevolking en zijn onderbouwd door recente wetenschappelijke gegevens. Ze zijn praktisch en houden rekening met de eetcultuur van de bevolking!

In april 2023 werd beslist dit advies en de voedingsaanbevelingen voor België te actualiseren. Dit project zal de kennis toelichten die sinds 2016-2019 is verworven. Meer info volgt later.

Food Based Dietary Guidelines (FBDG): opgesteld aan de hand van een strikte methodologie om doeltreffende en praktische aanbevelingen te formuleren.

Videocapsule FBDG:
https://youtu.be/GmTMtpvqGXk

Voedingstak: https://www.foodinaction.com/nl/voedingstak-pijlers-beter-eten

Persbericht:
Eten en levensjaren winnen, het kan!