Sommige instellingen hanteren het poliovirus zonder het te bewaren. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen die zich bezighouden met onderzoek naar poliostammen of instellingen die monsters van feces of respiratoire secreties ontvangen uit landen die orale poliovaccins gebruiken.

Richtlijnen voor laboratoria die het poliovirus kunnen hanteren

De richtlijnen zijn bedoeld voor instellingen die het poliovirus van het type 2 doelbewust hanteren zonder het te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van hun onderzoeks- of diagnostische activiteiten. Voor deze instellingen is bijlage 6 van GAP III van toepassing. Zie GAP III.

Erkenning als niet-essentiële instelling

Om in België het poliovirus van het type 2 doelbewust te mogen behandelen, moeten deze instellingen voordat ze operationeel worden of binnen drie maanden na de publicatie van het koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2 een aanvraag tot erkenning als niet-essentiële instelling indienen.

Formulier voor de aanvraag van een erkenning om het poliovirus te hanteren zonder het te bewaren

Contactgegevens

  • Public Health Emergencies
    Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
    Galileelaan, 5/2
    1210 Brussel
  • phe@health.belgium.be
  • Voor vragen over het certificerings- of erkenningsproces : 02 524 90 38
  • In geval van een inperkingsbreuk: 0476 60 56 05