Deze presentatie beschrijft in detail de uitvoering van de microbiologische controles: hun frequentie, de bemonsteringsmethode en de interpretatie van de resultaten van deze controles