7 december 2020 - 12 januari 2021 - 11 februari 2021
 
Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus:

  • micro (cliënt)
  • meso (organisatie en netwerk)
  • macro (beleid)

De FOD Volksgezondheid plande oorspronkelijk op 29 mei 2020 een kick-off met een programma om tegemoet te komen aan de noden uit de sector. Omwille van de bestrijding van de verspreiding van het Covid19-virus, en de maatregelen die daaruit voortvloeien, vervangen we de kick-off door drie webinars.
De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze webinars. Nationale en internationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan. Deze webinars zijn bedoeld voor alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.
 

 

Zet alvast in uw agenda:
Webinar 1: maandag 7 december 2020 (10-12u30)
Participatie van kinderen, jongeren en hun context in geestelijke gezondheid: hoe gaat dat in de praktijk? (Yvonne Anderson en Hannah Sharp)
 
Webinar 2: dinsdag 12 januari 2021 (10-12u30)
Participatie van kinderen, jongeren en hun context in geestelijke gezondheid: waarom in ‘s hemelsnaam en hoe begin je eraan?
 
Webinar 3: donderdag 11 februari 2021 10-12u30
Participatief werken met , jongeren en hun context in geestelijke gezondheid: hoe overleef je dat als hulpverlener, team of beleid?
 
 
Inschrijving Webinar 1: 7 december 2020, 10-12u30
 
Participatie van kinderen en jongeren in geestelijke gezondheid: hoe gaat dat in de praktijk? Yvonne Anderson en Hannah Sharp
Yvonne Anderson legt zich vanaf 2008 toe op de ondersteuning van de transformatie van het beleid van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk. In 2012 stichtte Yvonne ‘GIFT: Great Involvement, Future Thinking’ en sindsdien geeft ze leiding aan een team professionals en jongeren om participatie in de kinder- en jeugdgezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk te implementeren en ondersteunen. Haar jongste project ‘Mind Of My Own’, een digitaal participatie-instrument voor kinderen werd door ‘The Observer’  uitgeroepen tot een ‘New Radical’ en door ‘Public’ werd het een ‘top 100 influencer’ genoemd. In 2018 werd de app bekroond met de Tech4Good prijs voor community impact en de ScotlandIS prijs voor het beste publieke product.
 
In dit webinar zal Yvonne Anderson - bijgestaan door Hannah Sharp één van de jongeren uit het jeugdpanel van GIFT - zich richten op de manier waarop participatief werken met jongeren in de geestelijke gezondheidszorg kan gebeuren. Door het delen van de ervaringen, successen en mislukkingen van het GIFT team, zal Yvonne aantonen waarom participatief werken met jongeren een geweldig idee is, en waarom het iedereen binnen een organisatie ten goede komt. Ze zal tal van voorbeelden geven over hoe je met participatief werken kan starten. Ze zal in haar webinar aantonen hoe je van participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheid een realiteit kan maken die blijvend kan zijn.
 
Inschrijven
U kan zich voor deze webinar inschrijven via deze link.
Inschrijven is verplicht, deelname is gratis, ondertiteling en simultaanvertaling (Frans - Nederlands - Engels) worden voorzien.
 
Doelgroep

  • Iedereen in de sector van geestelijke gezondheid die wil werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.
  • Policy makers