De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben op 06 april 2020 een toelating verleend voor een veldproef met genetisch gewijzigde mais. Die proef vindt plaats in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren.

De proef gaat uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en zal drie jaar lopen. Het doel van de onderzoekers is om meer gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van gewassen met een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst.

Aan de beslissing van de bevoegde ministers gaat altijd een wettelijk vastgelegde procedure vooraf.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft van 14 januari tot en met 13 februari 2020 een publieksraadpleging over de proef georganiseerd. De resultaten ervan werden verwerkt in een rapport voor de bevoegde ministers.

De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft het aanvraagdossier geëvalueerd en een gunstig advies uitgebracht. Volgens de raad zijn de risico’s van deze kleinschalige veldproef voor de volksgezondheid en het leefmilieu verwaarloosbaar als hij wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het dossier.

Alle informatie over het dossier, met name het rapport van de publieksraadpleging, het advies van de Adviesraad en de toelating van de ministers, is beschikbaar op de portaalsite van de FOD.

Beslissing van de Ministers over het dossier van VIB (.PDF)

Adviezen van de Adviesraad voor Bioveiligheid (WEB)
Algemene informatie over GGO's en raadplegingen van het publiek (HTML)