De ambulante zorgen werden hervat op 4 mei 2020. Op deze pagina vinden alle de gezondheidszorgbeoefenaars een aantal aanbevelingen met betrekking tot het heropstarten van hun activiteit in alle veiligheid.

Op deze pagina vindt u :

 
De overzichtstabellen zullen wekelijks door de raden worden bijgewerkt om de evolutie van de pandemie en de realiteit op het terrein voor elk beroep weer te geven. Het bureau van de raden kan worden uitgebreid met andere actoren uit het werkveld. Indien een document nog niet beschikbaar zou zijn voor een bepaalde beroepsgroep, wil dit zeggen dat hieraan wordt verdergewerkt. Daarnaast doen we het nodige om de documenten in het Nederlands en het Frans ter beschikking te stellen.

 

Beroep Stappenplan Advies Meer over dit thema
Huisartsen Zie de groepsaanbeveling en de 10 vuistregels Groepsaanbeveling

Vuistregels voor een veilige heropstart

Artsen specialisten buiten het ziekenhuis Link naar de website van het VBS In opmaak De richtlijn voor artsen specialisten in ziekenhuizen
Tandartsen Zie  fase 3 van de triagematrix en van de protocol 
 
Addendum bij advies (29.05.20)
 
Triagematrix

Protocol voor perifere tandheelkundige zorgverlening
Verpleegkundigen Tabel van de heropstart van de activiteit (13.05.20) Advies (13.05.20) Brief AUVB
Kinesitherapeuten Tabel van de heropstart van de activiteit (20.05.20) Advies (20.05.20)  
Vroedvrouwen   De Nederlandstalige (25.05.20) en de Franstalige groep hebben een afzonderlijk advies uitgebracht.  
Paramedische beroepen Tabel van de heropstart van de activiteit Advies  
Geestelijke Gezondsheidzorgberoepen Tabel van de heropstart van de activiteit Advies  
Apothekers   Er is geen raad voor dit beroep Link naar de APB