Ct-scan/Covid-19

Gebruik van CT-scans als diagnostische methode in het kader van de Coronavirusepidemie in België


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over het gebruik van CT-thorax naast RT-PCR voor gehospitaliseerde patiënten bij wie Covid-19 wordt vermoed.

Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van radiologen en spoedartsen over het gebruik van CT-thorax als diagnose- en triage-instrument.