De negende campagne 2020 - 2021 is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met BAPCOC, NVKVV, ABIHH en Sciensano.

In tegenstelling tot de vorige edities, is deze 9e campagne in twee periodes opgedeeld.
Om tegemoet te komen aan de vraag van de ziekenhuishygiëneteams en geen extra werkdruk te creëren in deze periode van pandemie, wordt de observatieperiode met invoer van gegevens van de post-campagne meting verlengd tot en met 31 oktober 2021. U vindt hierbij de officiële communicatie.

  • Sensibilisatiecampagne: 22/02/2021 - 21/03/2021 ​
  • Post-campagne meting: 17/05/2021 - 31/10/2021 

De nadruk ligt op de twee meest voorkomende zorggerelateerde infecties. De campagne zal het thema van de vorige editie behouden, namelijk de preventie van kathetergerelateerde bloedbaaninfecties. De campagne heeft daarnaast ook betrekking op kathetergerelateerde urineweginfecties, want er wordt al enkele jaren op nationaal vlak aandacht besteed aan deze infecties op basis van het advies 8889 van de Hoge Gezondheidsraad. Naast die thematiek, die voornamelijk betrekking heeft op de acute zorg, zal de campagne 2020-2021 ook een generieke boodschap uitdragen - die aan alle soorten activiteiten is aangepast - met de slogan: “Handhygiëne, vóór alles en voor iedereen”.

 

Methodologie


Sensibilisatiemateriaal

De nieuwe affiches van de campagne 2021:

   

E-learning


Resultaten

Raadpleeg het rapport van Sciensano: RESULTATEN VAN DE 9E NATIONALE CAMPAGNE TER BEVORDERING VAN DE HANDHYGIËNE IN ZIEKENHUIZEN - 2020-2021