Vandaag de dag ondergaat de geneeskunde een aanzienlijke evolutie die grotendeels gebaseerd is op het principe van donatie en solidariteit. Of het nu gaat om orgaandonatie of om de donatie van menselijk lichaamsmateriaal, elk individu kan tijdens zijn of haar leven of na de dood actief deelnemen aan deze evolutie van de therapeutica. We spelen allemaal een actieve rol. Laten we klaar zijn om levens te redden... zelfs die van ons!


Orgaandonatie voor transplantatie, die nu algemeen bekend is, helpt jaarlijks vele patiënten die op de wachtlijst staan. Dankzij de transplantaties krijgen iets meer dan 950 Belgische burgers elk jaar weer een optimale levenskwaliteit. Een enkele donor kan tot 8 levens redden met zijn organen en tot 100 levens redden/verbeteren met zijn weefsels.
De donatie van menselijk lichaamsmateriaal kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals :
-  de transplantatie,
- de productie van medicijnen,
- het onderzoek.
Zonder dit onderzoek zouden we niet in staat zijn om onze kennis van bepaalde pathologieën te verdiepen en de meest geschikte behandelingen beschikbaar te stellen voor de ziekten waarmee we te maken hebben. Kanker is hier met name en helaas een goed voorbeeld van... Wat de categorie ook is, deze verschillende soorten donaties kunnen tijdens of na de dood, anoniem en onbaatzuchtig worden gedaan!

  

Wat wordt bedoeld met menselijk lichaamsmateriaal?
Menselijk lichaamsmateriaal gaat over:

 • Cellen: stamcellen, huid,...
 • De weefsels
  • Musculoskeletale: kraakbeen, pezen,...  
  • Cardiovasculaire: slagaders, hartkleppen,...
  • Ophthalmics: cornea's,...
 • Gameten, embryo's, foetaal weefsel,...
 • De afscheidingen, de vloeistoffen...
  
 

Wat zijn de doelen van deze verschillende donaties?

 1. Orgaandonatie voor transplantatie
  In dit verband zullen de zogenaamde "vitale" organen na de dood bij de donoren worden verwijderd en direct na de verwijdering worden getransplanteerd. Dit zijn organen zoals het hart, de longen, de lever, de nieren, de alvleesklier, de darmen, de gevasculariseerde samengestelde weefsels (bijvoorbeeld het gezicht, de ledematen, enz.).
  Elk jaar staan 1300 tot 1500 Belgische burgers op de wachtlijst om om kans te maken om een van deze levensreddende organen te krijgen. 
  Wat als we Julia waren?
   
 2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  Dit type van menselijk lichaamsmateriaal is noodzakelijk om bepaalde pathologiëen van mensen te herstellen. Door transplantatie van een cornea kan het zicht terug hersteld worden. Een ernstig verbrande patiënt kan baat hebben bij een huidtransplantatie. Bij sommige hartziekten is slechts een deel van de hartaandoeningen, zoals een klep, defect. In dit geval kan de patiënt baat hebben bij een kleptransplantatie en hoeft hij geen harttransplantatie te ondergaan. Een enkele donor kan tot 8 levens redden met zijn organen en tot 100 levens redden/verbeteren met zijn weefsels.
  Wat als we George waren?
   
 3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  Uit gen-, weefsel- of celmonsters kunnen geneesmiddelen worden vervaardigd. Ze zullen "Advanced Therapy Medicines" worden genoemd. Deze zullen het mogelijk maken om nieuwe behandelingen en nieuwe horizonten aan te bieden aan een groot aantal patiënten die lijden aan ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, kanker, ernstige brandwonden, enz.
   
 4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden
  Deze vorm van donatie kan post-mortem worden gedaan, maar ook tijdens het leven (tijdens een operatie, medisch onderzoek, zorg, etc.). Organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit gewonnen kan worden (bijvoorbeeld een tumor, een leverkwab, de hersenen, DNA, etc.) worden opgeslagen in biobanken. In alle gevallen zal dit onderzoek altijd worden uitgevoerd om de pathologieën beter te begrijpen en de ontdekking van nieuwe, meer geschikte behandelingen mogelijk te maken en zo een betere patiëntenzorg te bieden (kanker, infectieziekten, hart- en vaatziekten, zeldzame ziekten, etc.).
  Opmerking: dit type van donatie is anders dan de donatie van lichamen aan de wetenschap, die wordt beheerd door medische scholen.
  Wat als we Anna waren?

Meer informatie over de verschillende schenkingen van materialen voor het menselijk lichaam kan worden verkregen bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).


Onthaal pagina "Orgaandonatie"