Deze webinar is gemaakt als ondersteuning voor het personeel van alle zorginstellingen (medewerkers, HR, diensthoofden, management, psychosociale hulpverleners, etc).

De context van Covid-19 is nieuw en veranderlijk. Naast de voor de hand liggende medische gevolgen is er ook een belangrijke psychosociale impact op de bevolking en op het personeel van zorginstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, etc.) dat in zeer moeilijke omstandigheden moest werken.
 
Deze webinar is een initiatief van het Centrum voor Crisispsychologie van Defensie in samenwerking met de FOD Volksgezondheid.

Klik hier voor de webinar: https://www.health.belgium.be/nl/webina-cpc.