Van 14 september 2020 tot en met 13 december 2020 organiseert de Franse overheid een openbare raadpleging over haar plannen om een windmolenpark te bouwen ter hoogte van Duinkerke. In de zone van 73 km² zullen maximaal 46 windmolens gebouwd worden van 12 tot 16 MW.
  
Localisation de la zone du projet

Zoals weergegeven op de kaart ligt het geplande windmolenpark aan de Belgische grens waardoor het project ook gevolgen kan hebben voor de Belgische bevolking en economie (scheepvaart, milieu …). Wat betreft de impact op het zeezicht biedt deze website een visuele simulatie vanuit bepaalde badplaatsen zoals De Panne of Koksijde.

De Minister van Noordzee heeft er bij de Franse overheid dan ook op aangedrongen de publieksconsultatie open te stellen voor reacties vanuit België.
 
De Franse overheid is ingegaan op deze vraag en werkt samen met FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de Belgische stakeholders en bevolking te bereiken en te informeren.
 
Uw mening telt!

Op de website  https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/ kan u alle nuttige informatie terugvinden, waaronder een samenvatting van het project. We hebben ook een Nederlandstalige samenvatting van de zaken die het meest relevant zijn voor het Belgische publiek voorzien, die u hier kan downloaden.  

Reageren kan online via de Franse website op volgende link: https://participons.debatpublic.fr/processes/dunkerque-eolien/f/103/.  Reacties kunnen ook in het Nederlands geplaatst worden.

Naast de mogelijkheid om online te reageren, worden er ook verschillende openbare overlegvergaderingen georganiseerd in de badsteden die ook openstaan voor het Belgische publiek. Een overzicht van deze informatievergaderingen kan u hier terugvinden.

Opgelet: Dit gaat om een openbare raadpleging over een project van de Franse overheid.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!