Farmaceutische producten in het kader van de dreiging van chemisch,  biologisch,  en radionucleair terrorisme


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad een herziening van zijn advies uit 2003 over de nodige voorraden aan farmaceutische producten in geval van biologisch en chemisch terrorisme en neemt ook de radionucleaire dreigingen in deze nieuwe versie op. De Raad verleent niet enkel een advies over een noodzakelijke voorraad aan antidota, maar concludeert ook dat het aanleggen en in stand houden van een voorraad weliswaar belangrijk, maar onvoldoende is, en dat een bredere aanpak onontbeerlijk is.