Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over een wijziging van een  koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen, en meer bepaald  met betrekking tot de  medische beeldvorming in de diergeneeskunde.