COVID-19 en tekort aan beademingstoestellen: ethisch en juridisch advies


IIn dit wetenschappelijke advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, voor spoedartsen, anesthesisten en intensivisten en voor de ethische comités van de ziekenhuizen, geeft de Hoge Gezondheidsraad, in overleg met leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, een deskundig oordeel en aanbevelingen over de ethische en juridische aspecten in verband met het gebruik van één enkel beademingstoestel voor meerdere patiënten in geval van een tekort tijdens de COVID-19-epidemie.

De aanbevelingen in dit advies zijn opgesteld in april 2020, te midden van de eerste golf van de COVID-19-epidemie, op een moment dat de overbevolking in de ziekenhuizen en in het bijzonder op de intensieve zorgen de vrees deed rijzen voor een mogelijk tekort aan beademingstoestellen voor de verzorging van de patiënten. Op het moment van publicatie, tijdens de tweede golf van de COVID-19-epidemie (november 2020), wordt opnieuw gevreesd voor verdere tekorten en verzadiging van de ziekenhuizen: bedden, artsen, verplegend personeel, enz.

De ethische beginselen en aanbevelingen in dit advies kunnen in grote lijnen worden toegepast op verschillende gevallen van schaarste of verzadiging om beslissingen te sturen over het prioriteren van de toegang tot zorg.