De World Wildlife Day op 3 maart is een dag om de schoonheid en diversiteit van de wilde natuur te vieren, maar deze dag is ook de aanleiding voor de oproep om de illegale handel in wilde dieren en planten een halt toe te roepen.

Bij deze dag voor de natuur hoort ook de herinnering aan de noodzaak om de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren en planten verder te zetten.

Zoals de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn boodschap voor de eerste World Wildlife Day in 2014 benadrukte: 'De wilde natuur is weliswaar ernstig in gevaar maar samen kunnen we de bedreigingen die op haar wegen, beperken. Ter gelegenheid van deze eerste World Wildlife Day nodig ik alle sectoren van de samenleving uit om zich ertoe te verbinden om de illegale handel in wilde fauna en flora een halt toe te roepen en om wilde dieren en planten op een eerlijke en duurzame manier te kopen, te verkopen en te gebruiken.' [vertaling]

Voor bepaalde populaties is die eerlijke en op lange termijn duurzame handel niet meer mogelijk. Dat is bv. het geval voor de zeeschildpadden. Om de resterende populaties te beschermen werden alle zeeschildpadden opgenomen in Bijlage I van de CITES-overeenkomst die elke handel in eieren, levende dieren en de bijproducten ervan (schubben en schilden) verbiedt.

De handel in planten en dieren vormt een gemakkelijke bijkomende bron van inkomsten voor de lokale bevolkingsgroepen maar dat inkomen is onzeker en bovendien krijgt de lokale bevolking te maken met het geweld dat met de illegale handel in planten en dieren samenhangt. De illegale handel gaat vaak gepaard met lokale, georganiseerde criminaliteit.

Door de illegale handel te verbieden en de lokale bevolking tegelijkertijd een alternatief economisch perspectief te bieden, kan men de illegale handel en de criminaliteit errond in de kiem smoren. Het initiatief 'Weaving for Nature' ter bescherming van zeeschildpadden is daar een bewijs van.