Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning

U wenst een gewone aanvraag voor erkenning als stagemeester (of stagedienst) in te dienen? Dien uw aanvraag in:  

 • via het nieuwe portaal:
  • identificeer u met een eID-kaartlezer of via de Itsme app 
  • vul het formulier volledig in en laad de nodige bijlagen op
  • Het is noodzakelijk dat u klikt op 'Aanvraag verzenden' in het laatste tabblad 'Overzicht'. Indien u dit niet doet, is uw aanvraag nog niet ingediend!
  • Opgelet: een aantal wetswijzigingen konden nog niet doorgevoerd worden in het online formulier. Indien u een bepaalde bijlage niet kunt aanleveren, vragen wij u om tijdelijk een korte verklaring op te laden waarom dit niet mogelijk is.
 
 • via een formulier:
 • Indien u het formulier per post of e-mail verstuurt:

  • Stuur het ingevulde formulier in PDF formaat met de bijlagen per e-mail naar stagemeester@health.fgov.be.
   Let op! Een ander formaat zoals JPEG of Excel vertraagt de verwerking en beoordeling van uw aanvraag. 

  • Stuur uw papieraanvraag per aangetekende zending naar:
   FOD Volksgezondheid
   Erkenning Stagemeesters
   Galileïlaan 5/2
   1210 Brussel

   ​​​Let op! In geval van verzending per post of per mail, dient u rekening te houden met een langere behandelingsduur. Gebruik bij voorkeur het nieuwe portaal.

 • De Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidsberoepen onderzoekt de aanvraag en spreekt zich erover uit.

 • De Federale Raad stuurt een gemotiveerd advies naar de minister. Op basis van dit advies kent de minister u een erkenning als stagemeester of als stagedienst toe of niet. De Raad brengt geen negatief advies uit voor u de kans heeft gekregen om persoonlijk gehoord te worden door de Raad.
 • ​Een stagemeester kan ten hoogste vijf kandidaat-klinisch psychologen tegelijkertijd begeleiden. Er mogen meer dan vijf kandidaat-klinisch psychologen in een stagedienst worden begeleid in functie van het aantal erkende stagemeesters in de stagedienst.
 

Nieuw: ereenvoudigde aanvraag – verhoging van aantal stagiairs

Naar aanleiding van de wijziging van erkenningscriteria voor klinisch psychologen en hun stagemeesters, kunnen reeds erkende stagemeesters tijdelijk een vereenvoudigde aanvraag indienen om meer stagiairs te begeleiden.
 
Hoe aanvragen

 • U dient uw aanvraag in per mail naar stagemeester@health.fgov.be.
 • ​U vermeldt:
  • uw naam, voornaam en geboortedatum
  • het huidig aantal stagiairs waarvoor u erkend bent (voltijds en/of halftijds)
  • het gewenste aantal stagiairs (voltijds en/of halftijds) – tot maximaal 5 stagiairs.

 • U voegt bij uw aanvraag een duidelijke en ondertekende motivatiebrief waarom u meer stagiairs wenst te begeleiden en waarin u aangeeft op welke manier u de kwaliteit van de stage kan blijven waarborgen.

 Voorwaarden

 • U moet al erkend zijn als stagemeester.
 • ​U dient uw aanvraag in ten laatste op 20/03/2024.
 • De vereenvoudigde aanvraag geldt enkel voor het verhogen van het aantal stagiairs. Voor alle andere wijzigingen (wijziging van stageplaats, bijkomende stageplaats(en), …) dient u een nieuwe volledige aanvraag in.
 • Wijzigingen die via vereenvoudigde aanvraag zijn ingediend en goedgekeurd, zijn slechts geldig zijn voor de resterende periode waarvoor u al erkend bent.
 

Stopzetten of intrekken van de erkenning

De eerste erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar, hernieuwingen worden toegekend voor een periode van 5 jaar.
Een stagemeester of -dienst die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit melden: stagemeester@health.fgov.be
De erkenning kan ingetrokken worden door de minister wanneer:

 
 • de stagemeester of -dienst niet aan de vooropgestelde criteria voldoet
 • de stagemeester of -dienst sancties opgelegd heeft gekregen van rechterlijke, disciplinaire of administratieve aard.

Meer informatie: stagemeester klinische psychologie