De OESO neemt met de Environmental Performance Review (EPR) het Belgische milieubeleid onder de loep. Het Europees Milieuagentschap doet hetzelfde met de toestand van het milieu in de Europese Unie en haar partnerlanden via SOER 2020 (State and Outlook Environmental Report). Het gaat enerzijds om een evaluatie van de manier waarop het milieubeleid in België wordt geïmplementeerd (EPR) en anderzijds om een evaluatie van de toestand van het milieu in Europa en in hoeverre de doelstellingen die voor 2030 en 2050 zijn bepaald, kunnen worden bereikt. De federale en regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor het milieu in België verwelkomen deze evaluatie. Tijdens een eerste uitwisseling in 2020 hebben de administraties hun resultaten becommentarieerd, gespecifieerd, verdedigd en hebben ze de aanbevelingen van de OESO goedgekeurd.

Op 31 maart 2021 zal de OESO de resultaten presenteren van de evaluatie van de Belgische milieuprestaties (EPR) op basis van een onafhankelijke beoordeling die in 2020 is uitgevoerd. De OESO zal ook gerichte aanbevelingen doen voor de verbetering van het beleid dat een impact heeft op het milieu. 

Het Europees Milieuagentschap geeft in zijn verslag "Het Europese milieu - toestand en vooruitzichten 2020" een overzicht van de belangrijkste milieutrends in de EU. SOER 2020 vormt het 6e Europese verslag sinds 1995. 

Deze verslagen komen op een moment dat de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om structurele oplossingen vragen. De grote uitdaging van deze eeuw is hoe wereldwijd een ontwikkeling tot stand kan worden gebracht waarin maatschappelijke, economische en milieuoverwegingen met elkaar in evenwicht zijn. Duurzame ontwikkeling moet het leidende beginsel worden voor ambitieuze en samenhangende beleidslijnen en acties in de gehele samenleving. 

Op 31 maart 2021 organiseren Dr. Rodolfo Lacy, directeur van de milieudivisie van de OESO, en Dr. Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap (EMA), een gezamenlijke presentatie over milieudoelstellingen voor de horizonten 2030 en 2050? U kunt zich aanmelden voor het evenement via het Agenda-gedeelte van het portaal.