De FOD Volksgezondheid kreeg de opdracht om de voorraad aan COVID vaccins en vaccinmateriaal te beheren, een taak die voorheen werd uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Vanaf 1 mei zijn de gegevens over de leveringen van vaccins en vaccinmateriaal dan ook raadpleegbaar via Leveringen vaccins en vaccinatiemateriaal | FOD Volksgezondheid (belgium.be).
 

Wekelijks op dinsdag worden deze cijfers geüpdatet.