Dringende brief 4 :  Tweede dosis Vaxzevria® en algemene voorwaarden COVID-19 Vaccine Janssen® (HGR-9626-9647)


27 april 2021

Rekening houdend met

vervolledigt, verduidelijkt en nuanceert de Hoge Gezondheidsraard enkele punten van zijn dringende adviesbrief 1 (HGR-9626-9651 van 15/03/2021), dringende adviesbrief 2 (HGR-9626-9652 van 19/03/2021), dringende adviesbrief 3 (HGR-9626-9642 van 08/04/2021) met het volgende document HGR-9626-9647.
 
Het is bestemd voor de met vaccinatie bevoegde autoriteiten en voor veldwerkers die met vaccinatie bezig zijn. Dit document werd besproken tijdens de NITAG-vergadering op 23/04/2021. De 34 Belgische deskundigen die dit document mee hebben opgesteld, alsmede de deskundigen die zijn gehoord, staan aan het eind van deze brief vermeld.