De FOD Volksgezondheid voert een project uit rond het verminderen van de administratieve lasten van zorgverleners in verband met e-health tools. Het doel van het project is om de administratieve lasten te kwantificeren met de bedoeling maatregelen voor te stellen om deze last te vereenvoudigen.

We willen u daarom graag enkele vragen stellen over :

  • uw taken
  • de tijd die u aan administratieve taken besteedt
  • uw mening over de e-healthtools die u gebruikt.

 
De enquête zal maximaal 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden zijn waardevol voor ons.

  1. Bevraging voor de thuisverpleegkundigen
  2. Bevraging voor de tandartsen
  3. Bevraging voor de kinesitherapeuten


De enquête invullen kan nog tot maandag 10 mei 2021 en de resultaten van de enquête worden aan u meegedeeld.
 
Bij voorbaat dank voor uw deelname.