Aanbevelingen inzake pediatrische vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor kinderen vanaf 12 jaar in België


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen inzake pediatrische vaccinatie tegen COVID-19 voor personen vanaf 12 jaar. Dit advies vervangt de versie die op 20 mei 2021 reeds werd gepubliceerd en enkel deel 1 (voor 16-17-jarigen) omvatte.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en voor huisartsen over de strategische COVID-19 vaccinatie in België.

Conclusies en aanbevelingen werden besproken tijdens de NITAG meetings van 6 mei en 17 juni 2021.
Deze dringende versie werd gevalideerd tijdens de NITAG meeting van 8 juli 2021.
Het volledige wetenschappelijke advies dat deze conclusies en aanbevelingen ondersteunt, zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden.