folder kaviaar

INFORMATIEVE FOLDER VOOR HANDELAARS                               

De Conventie over de internationale handel in met uitroeiing bedreigde wilde dier- en plantensoorten of CITES, is een internationaal akkoord waarbij de handel in bedreigde soorten wordt gecontroleerd. Het doel van CITES is te garanderen dat de internationale handel in wilde dieren en planten de instandhouding van de soorten in de natuur niet in het gevaar brengt. Het CITES-verdrag wordt toegepast in de Europese Unie via de verordening van de Raad 338/97 en corresponderende verordeningen van de Commissie die gedetailleerde bepalingen bevatten in verband met de invoer, de uitvoer en het intracommunautaire handelsverkeer in beschermde soorten. Deze folder gaat over de specifieke reglementering rond de handel in kaviaar.